А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Кушнір Сергій Іванович

Голова Тернівської районної у місті ради

Кушнір Сергій Іванович

Освіта: повна вища
Рік народження: 1972

Здійснює свої повноваження відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної у місті ради:

1.1 скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

1.2 забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

1.3 представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної у місті ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконкому, витрат на їх утримання;

1.4 вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

1.5 координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

1.6 організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

1.7 організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

1.8 призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконкому районної у місті ради;

1.9 здійснює керівництво виконкомом районної у місті ради;

1.10 є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконкому;

1.11 підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

1.12 забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

1.13 забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, організує оприлюднення рішень ради;

1.14 представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

1.15 за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної у місті ради та її виконкому;

1.16 звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  здійснення державної регуляторної політики виконкомом районної у місті ради, а на вимогу не менш як  третини депутатів - у визначений радою термін;

1.17 вирішує інші питання, доручені йому радою.

1.18 у межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

2. Сприяє:

2.1 здійсненню заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань та захист майнових прав і законних інтересів виконкому районної у місті ради; підписує договори у сфері господарювання, стороною яких є виконком районної у місті ради;

2.2 організації роботи щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в районі.

 

3. Забезпечує;

3.1  у виконкомі районної у місті ради виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, а в межах делегованих повноважень - постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації; дотримання прав і свобод громадян; виконання програм соціально- економічного розвитку та бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг.

3.2 виконання Регламенту районної у місті ради, Регламенту виконкому Тернівської районної у місті ради;

3.3 взаємодію органів місцевого самоврядування з;

- Криворізькою міською радою та її виконавчим комітетом;

- Тернівським районним судом м.Кривого Рогу;

- Криворізькою північною окружною прокуратурою;

- Тернівським відділенням поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області;

- Криворізьким міським управлінням юстиції;

- Тернівським відділом державної виконавчої служби у місті Кривому Розі;

- відділом управління Служби безпеки України в м. Кривому Розі;

- органами нотаріату;

- Криворізькою північною об’єднаною державною податковою інспекцією, Державною казначейською службою України в Тернівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

 

4. Відповідно до чинного законодавства укладає та підписує угоди щодо виконання робіт та надання послуг, необхідних для здійснення повноважень районної у місті ради та її виконкому.

 

5. Спрямовує і контролює роботу заступника голови районної у місті ради, заступників голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючої справами виконкому районної у місті ради, відділу бухгалтерського обліку, фінансового, юридичного відділів та відділу з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи.

 

6. Організовує і координує роботу з питань:

6.1 фінансово-господарської діяльності виконкому Тернівської районної у місті ради, дотримання бюджетного законодавства;

6.2  розробки та виконання бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг.

 

7. Затверджує табелі робочого часу структурних підрозділів виконкому районної у місті ради за фактично відпрацьований час.

 

8. Забезпечує:

8.1 організацію кадрової роботи у виконкомі районної у місті ради, відповідно до нормативно-правових актів про службу в органах місцевого самоврядування та їх облік;

8.2 підготовку до розгляду районною у місті радою пропозицій щодо структури і чисельності виконкому.

8.3 навчання кадрів у виконкомі районної у місті ради.

 

9.  Контролює трудову дисципліну у виконкомі районної у місті ради.

 

10. Вирішує питання щодо формування кадрового резерву посадових осіб у виконкомі районної у місті ради та просування по службі.

 

11. Організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних, володільцем чи розпорядником яких є виконком районної у місті ради, відповідно до розподілу обов’язків.

Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: kushnir.sergey@trnvk.gov.ua

Телефон:

Робочий розклад:

Графік прийому

Чт 10:00-12:30, 13:00-17:00