А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи

Виконкому Тернівської районної у місті ради

Повноваження  відділу:

3.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи у виконкомі районної у місті ради.

 3.2. Здійснення координації добору та розстановки кадрів в структурних підрозділах виконкому районної у місті ради.

 3.3. Проведення роботи по забезпеченню трудової дисципліни разом із керівниками структурних підрозділів у виконкомі районної у місті ради.

 3.4. Участь у впорядкуванні структури виконкому районної у місті ради та складанні штатного розпису; здійснення, у разі необхідності, погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників виконкому районної у місті ради.

 3.5. Ведення особистого прийому громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

 3.6. Прийом від претендентів на заміщення вакантних посад відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії; здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору.

3.7. Забезпечення документального оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин працівників виконкому районної у місті ради; підготовка документів щодо призначення пенсій працівникам.

 3.8. Забезпечення разом із відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції виконкому районної у місті ради організації проведення перевірки осіб відповідно до Закону України «Про очищення влади».

 3.9. Підготовка проектів рішень районної у місті ради, її виконкому та розпорядчих документів з питань, віднесених до повноважень відділу.

 3.10. Здійснення організаційного забезпечення атестації, щорічного оцінювання виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов’язків. Надання методичної допомоги з відповідних питань.

 3.11. Обчислення стажів роботи. Дотримання порядків щодо присвоєння рангів та встановлення надбавок за вислугу років; виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків.

 3.12. Розгляд та внесення пропозицій щодо проведення стажування кадрів у виконкомі районної у місті ради.

 3.13. Забезпечення планування потреб у кадрах; підготовка списків кадрового резерву, систематичний аналіз та узагальнення практики його формування.

 3.14. Формування номенклатури справ, здійснення ведення кадрового діловодства.

 3.15. Ведення обліку особового складу працівників при прийнятті, переведенні та звільненні; працівників, направлених у відрядження; щодо яких проводилися службові розслідування.

 3.16. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком, зберіганням трудових книжок та особових справ працівників виконкому районної у місті ради.

 3.17. Ведення табельного обліку використання робочого часу керівництвом виконкому районної у місті ради, спеціалістами галузевих напрямків, головою комітету з фізичної культури і спорту та спеціалістами відділу.

 3.18. Забезпечення функціонування локальної системи «Картка» єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» для електронного обліку даних працівників виконкому районної у місті ради.

 3.19. Проведення роботи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому районної у місті ради.

 3.20. Забезпечення формування графіку відпусток працівників виконкому районної у місті ради та надання відпусток відповідної тривалості.

 3.21. Здійснення реєстрації листків тимчасової непрацездатності та передача їх голові комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням у виконкомі районної у місті ради.

 3.22. Оформлення і видача службових посвідчень, довідок з місця роботи працівникам виконкому районної у місті ради.

 3.23. Підготовка інформацій, методичних матеріалів з питань служби в органах місцевого самоврядування і кадрової роботи.

3.24. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб.

3.25. Здійснення обробки, збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення та використання у відповідності до чинного законодавства персональних даних працівників виконкому районної у місті ради за їх письмовою згодою.

 3.26. Забезпечення формування та підтримки в актуальному стані на порталі «Криворізький ресурсний центр» електронних інформаційних ресурсів міста.

 3.27. Забезпечення упровадження й функціонування системи управління якістю та інформаційною безпекою муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.

 3.28. Доведення до суб’єктів господарювання вимог нових нормативних актів, проведення нарад, семінари з питань, що стосуються діяльності відділу.

 3.29.    Підготовка:

 -                рішень про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду; внесення районній у місті раді пропозицій стосовно прийнятих ними рішень;

-                надання звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.

 3.31.        Здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.

 3.32.        Сприяння запровадженню сучасних інформаційних технологій автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.

 3.33.        Сприяння забезпеченню поетапного дооснащення існуючих систем одержання та обробки інформації у виконкомі районної у місті ради сучасною комп’ютерною і телекомунікаційною технікою.

 3.34.        Сприяння розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління та інших сферах.

 3.35.        Сприяння забезпеченню: реалізації державної політики з питань створення, використання, розвитку та захисту електронних інформаційних ресурсів району щодо їх формування та підтримки в актуальному стані, підвищення якості та доступності.

 3.36.        Здійснення у визначеному порядку надання інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді та на паперових носіях.

 3.37.        Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності району.

 3.38.        Здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері архівної справи й діловодства в межах повноважень, наданих законодавством органам місцевого самоврядування.

 3.39.        Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю,         служби в органах місцевого самоврядування.

У своїй роботі головний спеціаліст головного спеціаліста з питань служби в ОМС і кадрової роботи виконкому районної у місті ради керується :

Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: kadru@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура: