А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Комітет з фізичної культури і спорту

Виконкому Тернівської районної у місті ради

Інформація про роботу відділу

 1. Розробляє пропозиції з формування в районі політики розвитку фізичної культури та спорту, здійснює керівництво і контроль за ходом її реалізації, прогнозування і забезпечення комплексного розвитку цієї сфери.
 2. Координує діяльність закладів фізкультури і спорту всіх форм власності, які знаходяться на території району.
 3. Розробляє комплексні та цільові програми з питань розвитку фізичної культури і спорту, здійснює координацію і контроль за виконанням програм; надає раді звіт про хід і результати їх виконання.
 4. Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів з розвитку фізичної культури і спорту, проводить наради, семінари з їх роз’яснення.
 5. Забезпечує впровадження функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради з питань розвитку фізичної культури і спорту.
 6. Проводить єдину політику з питань фізичної культури і спорту через комітет, відділи, інші підрозділи виконкому, громадські організації, спортивні клуби з різних видів спорту, а також здійснює взаємодію з ними у практичному розв’язанні актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху.
 7. Забезпечує організацію і проведення районних спортивних змагань та заходів щодо участі збірних команд і спортсменів району у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
 8. Створює умови для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та у місцях масового відпочинку. Сприяє розширенню мережі спортивних секцій, груп здоров’я, загальної фізичної підготовки, спортивних клубів.
 9. Розглядає питання про надання пенсіонерам, дітям, студентам та дітям-інвалідам право на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізичної культури і спорту.
 10. Сприяє організації занять фізичною культурою і спортом у системі безперервної реабілітації інвалідів (включаючи дітей з фізичними і розумовими вадами) та участі інвалідів у спортивних змаганнях.
 11. Здійснює контроль за ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються на розвиток фізичної культури і спорту.
 12. Сприяє розробленню заходів щодо удосконалення інформаційного й методологічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту.
 13. Сприяє підготовці збірних команд, спортсменів району та забезпеченню їх участі в міських змаганнях.
 14. Сприяє розвитку фізкультурно-спортивної роботи, оздоровчих послуг населенню.
 15. Спільно з спортивними організаціями району проводить роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток мережі спортивних шкіл, здійснює організацію в них навчально-тренувального процесу.
 16. Визначає види спорту для поширення їх на території району, затверджує календарний план районних спортивних змагань, забезпечує його виконання.
 17. Сприяє роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту.
 18. Організовує контроль за ефективним використанням і технічним станом спортивних споруд району.
 19. Вивчає потребу району у фахівцях з фізичної культури і спорту, здійснює в установленому порядку розміщення кадрів і контроль за рівнем кваліфікації тренерів-викладачів платних груп та секцій, створення відповідних умов для ефективного оздоровлення населення.
 20. Організовує своєчасний розгляд звернень громадян району.
 21. Сприяє організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів в районі.
 22. Здійснює планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
 23. Проводить роботу з підготовки, організаційного забезпечення, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів по правовому врегулюванню господарських відносин в межах компетенції комітету згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 24. Готує рішення про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду; уносить районній у місті раді пропозиції стосовно прийнятих ним рішень; звіти про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
 25. Неухильно дотримується Закону України «Про доступ до публічної інформації», у тому числі в частині дотримання вимог щодо строку надання відповіді на інформаційний запит.
 26. Веде облік і належне оформлення отриманих інформаційних запитів (в тому числі усних), узагальнює дані щодо інформаційних запитів.
 27. Організовує та виконує роботу, пов’язану із захистом персональних даних.
 28. Запроваджує сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 29. Забезпечує здійснення в установленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.
 30. Сприяє розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління.
 31. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.
Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: sport@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура: