А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Комітет у справах сім`ї і молоді

Виконкому Тернівської районної у місті ради

Інформація про роботу відділу

 1.  Забезпечує реалізацію на території району державної політики стосовно дітей, молоді, жінок та сімей.
 2. Організовує виконання соціальних програм, заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок та сімей, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильства в сім.ї, торгівлі людьми, забезпечує організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.
 3. Сприяє діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.
 4. Сприяє міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сімей.
 5. Розробляє разом з відповідними структурними підрозділами, об’єднаннями громадян програми з питань молодіжної та сімейної політики, організовує роботу щодо її реалізації.
 6. Проводить експертизу нормативно-правових актів щодо охорони прав та законних інтересів дітей, молоді, жінок і сімей. Аналізує стан виконання Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні». 7. Розробляє і подає на розгляд районної у місті ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок та сімей.
 7. Сприяє наданню фінансової підтримки для виконання програм дитячих, молодіжних, жіночих та інших громадських організацій.
 8. Готує і подає у встановленому порядку відповідну статистичну звітність. 10. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей, молоді, жінок та сімей.
 9. Удосконалює систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці і розвитку.
 10. Забезпечує здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, створює необхідні умови виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів.
 11. Надає допомогу випускникам навчальних закладів району у працевлаштуванні. Сприяє забезпеченню організації тимчасової зайнятості учнівської та студентської молоді у літній період.
 12. Сприяє вирішенню питання про надання неповнолітнім, студентам та дітям-інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури та спорту району.
 13. Сприяє вирішенню житлово-побутових проблем дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнівської та студентської молоді пільгових категорій.
 14. Сприяє вирішенню питань соціального захисту, здобуття освіти, праці, побуту, охорони здоров’я, забезпечення прав і законних інтересів молоді, жінок та сімей у районі.
 15. Бере участь в роботі районної комісії з питань діяльності закладів, установ, організацій, ЗМІ, суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаних з проведенням видовищних заходів, видавництвом, тиражуванням, розповсюдженням фото- , відео-, кіно- і друкованої продукції з метою попередження пропаганди насильства, жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді і неповнолітніх.
 16. Організовує та бере участь у проведенні заходів щодо підвищення правової культури і профілактики негативних проявів серед молоді. Надає підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичну допомогу з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед підлітків і молоді.
 17. Організовує та бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок, змагань, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.
 18. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції комітету, в установленому порядку проводить рекламну діяльність.
 19. Розглядає в установленому порядку заяви, звернення, скарги громадян і вживає заходи щодо розв’язання проблем та усунення причин, що їх породжують.
 20. Координує та здійснює контроль за соціальним захистом учнівської, студентської та робітничої молоді на території району.
 21. Сприяє розвитку учнівського і студентського самоврядування, комітетів робітничої молоді.
 22. Забезпечує захист майнових та немайнових прав та інтересів дітей. Бере участь у захисті сімейних прав.
 23. Проводить роботу з підготовки, організаційного забезпечення, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів по правовому врегулюванню господарських відносин в межах компетенції комітету згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 24. Сприяє організації військово-патріотичного виховання молоді, забезпеченні умов для інтелектуального та культурного розвитку дітей і молоді.
 25. Сприяє та організовує роботу по створенню на підприємствах структур по роботі з молоддю.
 26. Забезпечує розроблення документації та впровадження системи управління якості в комітеті.
 27. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: kssm@trnvk.gov.ua

Телефон: 423-20-71

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:30-12:30, 13:00-16:30

Структура:

Свіжі повідомлення:

Більше повідомлень Всього : 5