А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ культури

Виконкому Тернівської районної у місті ради

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури виконкому Тернівської районної у місті ради 

І. Загальні  положення

  • Відділ культури є структурним підрозділом виконавчого комітету  районної у місті ради, утворюється районною у місті радою в межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконкому  районної у місті ради та безпосередньо заступнику голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом обов’язків.
  • Відділ користується печатками та штампами виконкому  районної у  місті ради.
  • Відділ   у   своїй   роботі  керується  Конституцією  України,  законами  України, постановами   Верховної    Ради    України,    указами    і   розпорядженнями  Президента  України,  постановами  і   розпорядженнями  Кабінету Міністрів  України,   рішеннями    органів   місцевого   самоврядування   та  державної виконавчої  влади вищого рівня, рішеннями Криворізької  міської    ради,  Тернівської районної  у  місті  ради  та  їх   виконавчих комітетів,  іншими  нормативними  актами,  цим  Положенням.
  • Відділ  здійснює  виконавчі   та    інші    функції    згідно    повноважень,   делегованих виконкому  районної  у  місті  ради рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381  «Про  обсяг  і  межі  повноважень  районних  у  місті   рад   та   їх   виконавчих органів».
  • Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради  на конкурсній основі або за іншою процедурою,  передбаченою законодавством  України, та звільняється з роботи за  розпорядженням голови  районної  у місті ради.

II. Основні завдання та функції

  • Організація роботи щодо реалізації державної політики у сфері галузі культури в районі.
  • Сприяння відродженню та розвитку національної культури.
  • Забезпечення     впровадження     і     функціонування     системи    управління    якістю муніципальних  послуг  та  системи  управління інформаційною безпекою у  виконкомі районної у місті ради з  питань культурно-масової роботи.
  • Надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  відповідно  до  Закону   України  «Про  безоплатну  правову  допомогу»,  у  тому  числі здійснення особистого прийому осіб, які її потребують. 
  • Сприяння   розвитку    та    впровадженню   сучасних    комп’ютерних   інформаційних технологій  у   системі   державного   управління,   правової  допомоги  з   питань,   що належать до компетенції відділу. 
  • Взаємодія  з  органами  місцевого   самоврядування,   суб’єктами   господарювання,   з  метою  розвитку  електронних  інформаційних  ресурсів  міста,  підвищення  їх якості, доступності, оптимізації   пошуку,  забезпечення  зворотного  зв’язку   для вирішення  питань життєдіяльності територіальної громади.

ІІІ. Обов’язки

  • Створює умови для розвитку культури; сприяє відродженню осередків народної    творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських  та неприбуткових організацій на території району.
  • Координує діяльність закладів культури, сприяє виконанню поставлених перед ними завдань.
  • Розробляє  і  вносить  пропозиції  до   проектів  програм   соціально-економічного  та культурного розвитку району, інших цільових програм та заходів за напрямками  роботи.
  • Здійснює  контроль  за   діяльністю   закладів,   установ,  організацій,  засобів  масової інформації,   суб’єктів  господарювання,    пов’язаних   з    проведенням   видовищних заходів,   видавництвом,   тиражуванням,  розповсюдженням   фото-,   відео-,   кіно-   і друкованої  продукції,  з  метою  попередження  пропаганди  насильства,  жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді і неповнолітніх.
  • Надає пропозиції щодо визначення додатково території та місця, в яких заборонено розповсюдження продукції сексуального характеру та проведення видовищних заходів сексуального характеру.
  • Повідомляє органи ліцензування про виявлені порушення у сфері  захисту суспільної моралі, ліцензійних умов суб’єктами господарювання.
  • Сприяє  організації  охорони,  реставрації,  використанню  пам’яток  історії,  культури, архітектури, містобудування, палацо-паркових,  паркових і  садибних  комплексів,    природних заповідників, розташованих у  районі;  вносить пропозиції  до відповідних органів  щодо оголошення  об’єктів,  що  мають  історичну,  культурну   цінність,  пам’ятками історії або культури, які охороняються законом; інформує органи охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, розташованих на території району; популяризують справу охорони культурної спадщини.
  • Організовує проведення районних заходів культурно-просвітницького, культурно-мистецького напрямку, масових заходів з нагоди державних, професійних свят, знаменних подій, фестивалів, конкурсів, оглядів художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.
  • Здійснює  облік  і  контроль  за  роботою  об’єктів  бізнесу  у  сфері  культури. Вживає заходи щодо проведення їх діяльності відповідно до норм чинного законодавства.
  • Забезпечує     здійснення   у  визначеному  порядку    надання    інформації,   звітів   на виконання документів, які надійшли з вищих  органів  в  електронному  вигляді  та    на  паперових носіях.
  • Готує   проекти    розпоряджень    голови районної у місті ради, рішень за напрямками роботи відділу, подає їх на розгляд районної у місті ради та виконкому.
  • Здійснює підготовку, забезпечує прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів згідно з повноваженнями.
  • Забезпечує  своєчасний  розгляд  пропозицій,  заяв  і  скарг громадян  та  їх  об’єднань, вживає заходи щодо усунення причин виникнення скарг; проводить прийом громадян.

IV. Права

Відділ має право:

  • Отримувати необхідну інформацію від відповідних установ для виконання завдань відділу.
  • Здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції.
  • Вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики в галузі культури та державної мовної політики.
  • Вносити пропозиції щодо призначення і звільнення з посад керівників закладів культури, які відносяться до комунальної власності міста.
  • Залучати фахівців всіх закладів культури, (за погодженням з їх керівниками)  для розгляду питань, що належать до їх компетенції.
  • Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до повноважень відділу.

V. Організація роботи відділу 

  • Відділ працює  відповідно  до  перспективного  та  поточного планів роботи районної у місті  ради, її виконавчого комітету та поточного плану  роботи відділу.
  • Завідувач    відділу     здійснює     керівництво    відділом,    розподіляє    обов’язки   між   працівниками,  розробляє  посадові  інструкції,  надає  пропозиції  щодо призначення на посади,  звільнення  з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій,  заохочення  та  накладення  стягнень;  забезпечує  систематичне   підвищення кваліфікації  працівників,  контролює  стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує  роботу  з  ведення  діловодства  у   відділі;   координує   взаємовідносини   із структурними  підрозділами,  спеціалістами галузевих напрямків  виконкому районної у місті  ради;  вносить  пропозиції  щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених  на  відділ  завдань.
  • Працівники    відділу    несуть   дисциплінарну  відповідальність   за   невиконання   або неналежне  виконання  покладених  на  них  функціональних  обов’язків.
Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: kultura@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура: