А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Фінансовий відділ

Виконкому Тернівської районної у місті ради

   Фінансовий відділ районної у місті ради є структурним підрозділом виконкому районної у місті ради.

 1. Забезпечує загальну організацію виконання районного у місті бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
 2. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів, здійснює функції із складання районного у місті бюджету, внесення змін, затвердження звіту відповідно до вимог чинного законодавства, та їх оприлюднення.
 3. Проводить експертизу нормативно-правових актів, забезпечує підготовку висновку щодо визначення вартісної величини впливу проектів на доходну чи видаткову частину місцевого бюджету та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну набрання ними чинності, готує експертний висновок та пропозиції до проектів і передає постійній комісії районної у місті ради з питань планування, бюджету, економіки та підприємницької діяльності для підготовки висновків щодо доцільності їх прийняття.
 4. Організовує роботу по аналізу бюджетних запитів, поданих розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті та пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету на основі проведеного аналізу.
 5. Контролює правильність складання зведеної загальної суми доходів та видатків районного у місті бюджету згідно з затвердженою класифікацією.
 6. Організовує роботу по підготовці і наданню проектів рішень та матеріалів на засідання постійних комісій виконкому, районної у місті ради, по проекту бюджету, його виконанню, внесенню відповідних змін.
 7. Затверджує розпис по місцевому бюджету на відповідний період.
 8. Приймає заходи по забезпеченню відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
 9. Забезпечує роботу по контролю за дотриманням підвідомчими установами бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.
 10. Контролює своєчасність реалізації матеріалів по результатах аналізу звітності і перевірок.
 11. Приймає заходи по забезпеченню контролю за виконанням пропозицій по ліквідації виявлених порушень.
 12. Організовує контроль за виконанням прийнятих рішень і розпоряджень міської і районної у місті рад, їх виконкомів в межах компетенції відділу.
 13. Організовує проведення перевірок щодо цільового та ефективного використання бюджетних коштів по завданнях і дорученнях вище стоячих органів.
 14. Забезпечує підбір кадрів відділу та вносить пропозиції про призначення, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, надання їм відпусток, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень. Формує резерв кадрів відділу.
 15. Створює працівникам відділу необхідні умови праці, вживає заходів для підвищення ними своєї кваліфікації.
 16. Стежить за дотриманням працівниками відділу правил з охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та внутрішнього трудового розпорядку.
 17. Контролює збереження печаток, бланків та правильність їх використання працівниками   Планує роботу відділу та забезпечує контроль за виконанням запланованих заходів.
 18. Забезпечує розроблення документації на впровадження системи управління якості у відділі.

     У своїй роботі фінансовий відділ виконкому районної у місті ради керується наступними законами України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними документами:

 • Конституцією України;
 • Про місцеве самоврядування в Україні;
 • Про службу в органах місцевого самоврядування;
 • Бюджетний кодекс України;
 • Податковий кодекс України;
 • Закон України «Про Державний бюджет» на відповідний бюджетний період;
 • Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»;
 • Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних устнов»;
 • Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
 • Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами;
 • Наказ МФУ від 28.01.2002 №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», зі змінами;
 • Постанова КМУ від 01.03.2014 №65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»;
 •  Постанова КМУ від 23.01.2015 №12 «Про внесення змін до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету»;
 • Наказ Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»;
 • Наказ Головного управління Державного казначейства України «Про затвердження Порядку передачі до бюджету розвитку коштів із загального фонду бюджету»;
 • Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї»;
 • Рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про захист персональних даних».
Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: finans@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура:

Свіжі повідомлення:

Більше повідомлень Всього : 184 За тиждень : 1