А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

Виконкому Тернівської районної у місті ради

 • Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю (надалі – відділ) виконкому районної у місті ради є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється та ліквідується районною у місті радою відповідно до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Відділ підзвітний і підконтрольний районній у місті раді, підпорядкований її виконкому, голові районної у місті ради та керуючому справами виконкому районної у місті ради.
 • Відділ в своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови Дніпропетровської державної адміністрації, обласної ради, міського голови, голови районної у місті ради, рішеннями міської ради та районної у місті ради, їх виконкомами, даним Положенням.

Основні завдання та функції відділу

Основними завданнями та функціями відділу є :

 • Забезпечення здійснення внутрішньої політики держави на території району.
 • Аналіз і прогнозування суспільно - політичних процесів в районі, розробка відповідних заходів, роз’яснення суспільно-політичної ситуації в державі, місті, районі.
 • Організація взаємодії та співробітництва з політичними партіями, з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян, брати участь в управлінні державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути храмини до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Забезпечення в межах повноважень органів місцевого самоврядування виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
 • Забезпечення реалізації конституційного права громадян на отримання інформації.

Обов’язки відділу

Відділ у межах наданих йому повноважень зобов’язаний :

 • Аналіз та прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів у районі, розгляд питань, пов'язаних з реалізацією внутрішньої політики.
 • Здійснювати облік та координацію діяльності політичних партій, громадських та релігійних організацій, їх місцевих осередків, легалізованих на території району, забезпечує їх співпрацю з органами місцевого самоврядування.
 • Прогнозувати можливий характер розвитку подій у діяльності політичних партій, їх реагування на дії державної влади та органів місцевого самоврядування.
 • Контролювати в межах повноважень проведення політичними організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами зборів, мітингів, демонстрацій, пікетувань у відповідності до ст.39 Конституції України.
 • Здійснювати моніторинг проведення мирних зібрань, організовувати в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформувати про результати.
 • Готувати проекти рішень на засідання виконкому районної у місті ради, розпорядження.
 • Організовувати та проводити в районі «Єдині дні» інформування населення, узагальнювати громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя.
 • Організовувати виконання розпорядчих документів з питань роботи відділу.
 • Здійснювати разом з організаційним відділом відповідно до діючого законодавства заходи щодо організації проведення референдумів та виборів до органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови.
 • Організовувати проведення нарад, інформаційних зустрічей, «круглих столів» з лідерами політичних та громадських організацій, релігійних громад.
 • Вживати заходи щодо своєчасного розгляду заяв, скарг громадян та звернень  які направляються у відділ.
 • Організовувати вивчення громадської думки в районі з питань, віднесених до компетенції відділу.
 • Готувати інформаційно - довідкові матеріали з питань діяльності політичних партій, об’єднань громадян, які діють на території району.
 • Готувати та проводити в районі спільно з відділами виконкому урочисті заходи  з нагоди державних свят.
 • Співпрацювати із засобами масової інформації району, міста щодо висвітлення діяльності політичних партій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування.
 • Організовувати роботу комісії сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
 • Вирішувати у судовому порядку питання  щодо тимчасової заборони діяльності об’єднань громадян або примусового їх розпуску у разі виявлення порушень законодавства України та статутних положень.
 • Готувати оперативну інформацію про суспільно – політичну ситуацію в районі.
 • Готувати матеріали щодо висвітлення діяльності районної у місті ради з питань внутрішньої політики у засобах масової інформації.
 • Організовувати і проводити прес-конференції, брифінги, зустрічі представників засобів масової інформації з головою та заступниками голови районної у місті ради, керівниками структурних підрозділів.
 • Аналізувати оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готувати у разі необхідності відповідні роз’яснення.
 • Координувати роботу музею історії району, створеного при виконкомі районної у місті ради.

Права відділу

Відділ має право :

 • Приймати участь в пленарних засіданнях районної у місті ради, її виконкому. Розробляти і вносити на розгляд районної у місті ради  та її виконкому проекти рішень з питань роботи відділу.
 • Вимагати і одержувати від керівників відділів, комітетів служб виконкому районної у місті ради необхідну інформацію з питань, віднесених до відання відділу, а також виконання заходів щодо підготовки проведення виборів, референдумів, державних свят.
 • У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від державних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідну інформацію з питань, віднесених до відання відділу.
 • Готувати, скликати і проводити у встановленому порядку наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Приймати участь у санкціонованих мітингах, демонстраціях, зборах, заходах релігійних громад з метою контролю за дотриманням чинного законодавства.
 • Готувати проекти рішень районної у місті ради та її виконкому, розпоряджень голови районної у місті ради з питань, що входять до його компетенції .
 • Залучати до проведення заходів, розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому райради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками).
 • Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконкому районної у місті ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформації та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Організація роботи відділу

 • Відділ працює відповідно до місячних планів роботи відділу, які затверджуються керуючим справами виконкому районної у місті ради.
 • Очолює відділ завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті ради. У разі його тимчасової відсутності, обов'язки завідувача відділу виконує головний спеціаліст відповідно до розпорядження голови районної у місті ради.
 •  Прийом на роботу і звільнення працівників відділу здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» головою районної у місті ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
 •  На посаду працівника  відділу з питань внутрішньої політики призначається особа, яка має повну вищу освіту з освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та має стаж роботи за фахом на державній службі або органах місцевого самоврядування на посаді спеціаліст І або ІІ категорій не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5-ти років, володіє державною мовою, має навички роботи, здатний легко і швидко засвоювати основні положення діючого законодавства, розпорядчих та нормативних документів з питань діяльності органів місцевого самоврядування, а також керуватись ними в своїй повсякденній діяльності.
 • Обов’язки працівника відділу визначаються завідувачем відділу відповідно до різних напрямків роботи. Працівник несе дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.
 • Структура відділу затверджується районною у місті радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці.
 • Завідувач відділу:

несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань,     законність підготовлених ним рішень;

визначає обов’язки працівника відділу та контролює їх виконання;

забезпечує працівнику відділу підвищення його професійного рівня;

формує кадровий резерв на працівника відділу;

забезпечує підготовку проектів рішень для розгляду на засіданнях виконкому та сесіях районної у місті ради.

 

У своїй роботі  відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків громадськістю виконкому районної у місті ради керується законами України:

Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: vn.politik@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура: