А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Головата Алла Анатоліївна

Начальник служби у справах дітей

Головата Алла Анатоліївна
Загальний стаж: 29 років (21 років стаж державної служби)
Освіта: вища
Рік народження: 1969

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

 • Служба у справах дітей виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітна і підконтрольна.
 • Служба у справах дітей користується печатками та штампами виконавчого комітету районної у місті ради. Служба у справах дітей є юридичною особою, має гербову печатку, штампи та бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 • Служба у справах дітей у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи і заклади соціального захисту для дітей», « Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», « Про доступ до публічної інформації» (та іншими законами відповідно до напрямку роботи), постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними актами, цим Положенням.
 • Служба у справах дітей здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконавчого комітету районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».
 • Службу у справах дітей очолює начальник, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.

ІІ. Основні завдання

 • Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми; сприяння усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та в прийомні сім'ї.
 • Визначення пріоритетних напрямів в питаннях соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобіганню дитячій бездоглядності, профілактиці правопорушень серед дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території району.
 • Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету райради, органами місцевого самоврядування, під­приємствами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усуненню причин, що породжують ці явища та здійснення контролю за виконанням цих заходів.
 • Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.
 • Співпраця з постійними комісіями районної у місті ради, інформування їх про стан роботи, щодо захисту прав дітей, попередження бездоглядності, правопорушень.
 • Формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей.
 • Здійснення контролю за захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, підготовка звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей в таких сім'ях.
 • Проведення роботи щодо підвищення правової культури і профілактики негативних проявів серед дітей та молоді. Надання суб'єктам господарювання незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей та молоді.
 • Виявлення, облік та передача дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків, шкіл-інтернатів різних профілів, на усиновлення, під опіку (піклування), у прийомні сім'ї та патронатне виховання дітей.

ІІІ Обов'язки

Служба у справах дітей:

 • Сприяє вирішенню питань щодо забезпечення прав дитини на належне батьківське виховання та утримання відповідно до чинного законодавства.
 • Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей на території району.
 • Забезпечує здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку окремих дітей в сім'ї, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності.
 • Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну та методичну допомогу (консультації) та координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.
 • Доводить до суб'єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари з питань, які стосуються діяльності служби.
 • Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.
 • Бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню.
 • Здійснює контроль за дотриманням законодавства про охорону прав дітей та станом виховної роботи у навчально-виховних і позашкільних закладах, за місцем проживання.
 • Проводить разом з кримінальною міліцією у справах дітей роботу з виявлення осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність.
 • Організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків, створює консультаційні центри, "телефони довіри" та організовує їх роботу.
 • Вносить пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації притулків для дітей.
 • Аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігає вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, пропозиції щодо удосконалення роботи з дітьми.
 • Організовує і реалізує разом з іншими відділами і службами виконавчого комітету райради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявленню причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність та профілактики правопорушень серед дітей.
 • Разом з відділами і службами виконавчого комітету районної у місті ради, органами внутрішніх справ, за участю громадськості виявляє і веде облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які виховуються в сім'ях, опікунів чи піклувальників, які не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та розвитку дітей, які залишили заклади освіти чи потребують допомоги у працевлаштуванні та вживає заходів до їх влаштування.
 • Разом з іншими відділами, службами, управліннями органів місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, центром соціальних служб для молоді, дітей, сім'ї та за участю громадськості виявляє дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- вихователів.
 • Веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування.
 • Залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.
 • Приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико- соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації.
 • Розробляє і подає на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту дітей та утримання підпорядкованих закладів.
 • У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, має право прийняти рішення про негайне відібрання дитини від батьків з негайним повідомленням прокурора та у семиденний строк звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав.
 • Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо дітей, їх соціального та правового захисту, запобігання бездоглядності і правопорушень серед них відповідно до законодавства та міжнародних стандартів.
 • Веде облік житла, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Укладати договори оренди житла, що перебуває у власності дітей, які утримуються в державних дитячих закладах, та закріплене за ними відповідними рішеннями виконавчого комітету районної у місті ради.
 • Здійснює контроль за роботою комунальних підприємств «Житлово- експлуатаційна організація» щодо забезпечення права дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування, на житло, забезпечення зазначеного житла у стані, що відповідає санітарно - гігієнічним нормам, і повернення його дітям після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, прийомній сім'ї, сім'ї опікуна ( піклувальника).
 • Здійснює контроль за захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у таких сім'ях.
 • Організовує вирішення житлово-побутових проблем дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнівської та студентської молоді пільгових категорій, погоджують зняття з реєстрації місця проживання дітей, відповідно до норм чинного законодавства України.
 • Готує на розгляд комісії з питань захисту прав дитини питання щодо надання дозволу на відчуження нерухомого майна, що знаходиться на території району, власником (співвласником) якого є діти, та дарування або купівлю-продаж житла та нерухомого майна, а також на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.
 • Сприяє вирішенню питань щодо забезпечення прав дитини на належне батьківське виховання та утримання відповідно до чинного законодавства.
 • Готує проекти рішень про створення дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей в районі та підписує угоди про організацію їх діяльності з батьками- вихователями дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
 • Готує рішення про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду.
 • Формує в Єдиному електронному банку даних повний перелік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави на усиновлення, що перебувають під опікою або піклуванням, в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Формує в Єдиному електронному банку даних повний перелік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 • Готує на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради питання про встановлення статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • Веде облік осіб, які бажають усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування та здійснює нагляд за дотриманням прав дітей після усиновлення.
 • Вирішує у зазначеному законом порядку питання щодо надання дітям повної цивільної дієздатності.
 • Перевіряє цільове витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою.
 • Надає дозвіл неповнолітній особі на здійснення правочину у разі заперечення того з батьків (усиновлювачів), з якими проживає неповнолітня особа.
 • Вирішує спір у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища або імені дитини.
 • Забезпечує впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у службі у справах дітей.
 • Доводить до суб'єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, що належать до компетенції служби, проводить наради, семінари з їх роз'яснення.
 • Забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян.
 • Спільно з контролюючими органами сприяє у здійсненні заходів з попередження насильства в сім»ї, жорстокості, сексуальної розпусти, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління та інших шкідливих звичок серед молоді і неповнолітніх; здійснює контроль за проведенням профілактичних і лікувальних заходів щодо шкідливих звичок серед молоді.
 • Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації.
 • Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань відповідно до законодавства.
 • Проводить роботу щодо підготовки, організаційного забезпечення, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів з правового врегулювання господарських відносин в межах компетенції комітету згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 • Готує рішення про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду.
 • Надає інформацію відповідно до норм діючого законодавства України.

IV. Права

Служба у справах дітей має право:

 • З питань, що належать до її компетенції, приймати рішення, які обов'язкові до виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.
 • Одержувати у визначений термін повідомлення від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи вжиті на виконання прийнятих службою рішень.
 • Одержувати в установленому порядку від відділів, служб виконавчого комітету районної у місті ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, документи, інші матеріали з питань, що належать до її компетенції; від місцевих органів державної статистики-статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
 • Звертатися до відділів і служб виконавчого комітету районної у місті ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги.
 • Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, де працюють діти.
 • Перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, дітей під опікою та піклуванням громадян, переводять дітей, життю і здоров'ю яких загрожує небезпека, до інших форм їх влаштування. Несе відповідальність за збереження житла та повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
 • Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.
 • Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.
 • Залучати до розгляду питань, що належать до компетенції служби у справах, дітей, спеціалістів інших відділів і служб виконавчого комітету районної у місті ради, підприємств,установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій за погодженням з їх керівниками.
 • Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.
 • Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.
 • Запроваджувати сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
 • Сприяти розвитку та впровадженню сучасних комп'ютерних інформаційних технологі системі державного управління, фінансовій сфері, підприємницькій діяльності, освіті, нада медичної, правової допомоги та інших сферах.
 • Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарював громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів мінпідвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв'язку , вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.

V. Організація роботи служби

 • Служба у справах дітей працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету та поточного плану роботи служби у справах дітей.
 • Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, може створюватись дорадчий орган, наукові і координаційні ради у складі начальника служби (голови), завідуючих відділами і комітетами виконавчого комітету районної у місті ради, органів внутрішніх справ, благодійних організацій. Рішення дорадчого органу проводиться в життя рішенням служби.
 • Начальник служби у справах дітей здійснює керівництво службою, розподіляє обов'язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в службі; забезпечує роботу з ведення діловодства у службі; координує взаємовідносини з відділами, управлінням, комітетами виконавчого комітету районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи служби; несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань.
 • Працівники служби у справах дітей несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов'язків.
Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: ssd@trnvk.gov.ua

Телефон: 423-20-72

Робочій розклад:

Графік прийому

Пн 10:00-12:30, 13:00-17:00
Вт 10:00-12:30, 13:00-17:00
Чт 10:00-12:30, 13:00-17:00